người lao động

  1. nannerl

    Một bóng cây cũng là công ích 5.00 star(s) 2 Votes

    Nam bộ nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm và kéo dài. Lúc này, người dân mới cảm nhận được tác dụng rõ ràng của những bóng cây. Ảnh: phailamgi.com Như một hệ quả của phẩm giá, của sự thống nhất và bình đẳng của tất cả mọi người, mục tiêu hàng...
Bên trên