Bạn nghĩ nếu giải tỏa mặt bằng nhà nước nên đền bù cho những căn nhà không giấy tờ bao nhiêu?

Thành viên
Tham gia
29/12/23
Bài viết
95
Ở Việt Nam việc đền bù giải phóng mặt bằng là một việc tốn khá nhiều thời gian, do không thống nhất được phí đền bù thỏa đáng. Nhà cửa có giấy tờ giá đền bù vẫn thấp hơn giá thị trường.

Còn đối với những ngôi nhà không giấy tờ thì gần như mất trắng. Theo bạn với những ngôi nhà không giấy tờ đó nên đền bù ở mức nào? Có nên cấp cho họ một căn mới ở khu tái định cư như chính sách vẫn áp dụng với nhà đầy đủ giấy tờ?
IMG_7044.jpeg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
202
C
Ở Việt Nam việc đền bù giải phóng mặt bằng là một việc tốn khá nhiều thời gian, do không thống nhất được phí đền bù thỏa đáng. Nhà cửa có giấy tờ giá đền bù vẫn thấp hơn giá thị trường.

Còn đối với những ngôi nhà không giấy tờ thì gần như mất trắng. Theo bạn với những ngôi nhà không giấy tờ đó nên đền bù ở mức nào? Có nên cấp cho họ một căn mới ở khu tái định cư như chính sách vẫn áp dụng với nhà đầy đủ giấy tờ?
Chào bạn,

Vai trò của nhà nước là lo cho công ích. Công ích được định nghĩa là 'toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn". Do đó, nhiệm vụ của nhà nước là bảo đảm cho mọi công dân, bất kỳ là ai, hoàn cảnh nào, thuộc dân tộc nào, phải đủ điều kiện sống đúng phẩm giá của con người, trong đó, điều kiện tối thiểu là phải có nhà cửa.

Luật đất đai sửa đổi còn khẳng định "đất đai là sở hữu toàn dân", dĩ nhiên, điều này chỉ là cách đánh lận con đen để tước quyền sở hữu đất đai của mỗi công dân. Dù vậy, theo luật, người dân có quyền có chỗ ở xứng đáng. Nhà nước buộc phải đáp ứng quyền đó của người dân.
 
Thành viên
Tham gia
29/12/23
Bài viết
95
Chào bạn,

Vai trò của nhà nước là lo cho công ích. Công ích được định nghĩa là 'toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép những tập thể, và các phần tử riêng rẽ của tập thể, có thể đạt tới sự hoàn hảo của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn". Do đó, nhiệm vụ của nhà nước là bảo đảm cho mọi công dân, bất kỳ là ai, hoàn cảnh nào, thuộc dân tộc nào, phải đủ điều kiện sống đúng phẩm giá của con người, trong đó, điều kiện tối thiểu là phải có nhà cửa.

Luật đất đai sửa đổi còn khẳng định "đất đai là sở hữu toàn dân", dĩ nhiên, điều này chỉ là cách đánh lận con đen để tước quyền sở hữu đất đai của mỗi công dân. Dù vậy, theo luật, người dân có quyền có chỗ ở xứng đáng. Nhà nước buộc phải đáp ứng quyền đó của người dân.
Nếu bạn đi dọc con kênh này sẽ thấy có rất nhiều ngôi nhà lần chiếm bờ sông như thế này. Nếu mỗi ngôi nhà xây dựng trái phép được đền bù theo kiểu cấp một ngôi nhà tái định cư thì có công bằng cho những người khác. Tiền nhà nước cũng là tiền thuế của dân. Vậy nếu cứ xây dựng trái phép, xây đất không thuộc sở hữu của mình sau giải tỏa được đền bù nhà mới thì thật là cớ để người khác làm sai luật.
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
202
Nếu bạn đi dọc con kênh này sẽ thấy có rất nhiều ngôi nhà lần chiếm bờ sông như thế này. Nếu mỗi ngôi nhà xây dựng trái phép được đền bù theo kiểu cấp một ngôi nhà tái định cư thì có công bằng cho những người khác. Tiền nhà nước cũng là tiền thuế của dân. Vậy nếu cứ xây dựng trái phép, xây đất không thuộc sở hữu của mình sau giải tỏa được đền bù nhà mới thì thật là cớ để người khác làm sai luật.
Ai cho họ xây nhà trái phép? Quản lý nhà nước đâu? Ở Việt nam một thời, người ta chấp nhận bị phạt để tồn tại. Nếu không cấp nhà cho họ, họ ở đâu? Trong trường hợp này, nhà nước phải có chính sách hỗ trợ thỏa đáng tùy trường hợp.
 

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên