Tham gia
21/1/24
Bài viết
41

Ngài đã kêu gọi các quốc gia loại bỏ luật phân biệt đối xử và bảo đảm quyền nhân vị cho phụ nữ.​

"Chúng ta hãy tôn trọng người nữ. Chúng ta hãy tôn trọng phẩm giá và quyền căn bản của họ, vì nếu không, xã hội sẽ chẳng tiến bộ”

Ý cầu nguyện trong tháng Tư “Chúng ta hãy cầu nguyện cho phẩm giá và giá trị của phụ nữ được công nhận ở mọi nền văn hóa và cầu cho việc kết thúc sự phân biệt đối xử mà phụ nữ phải đối mặt ở nhiều vùng trên thế giới”

phailamgi_Đức Phanxicô và Quyền Lợi Người Phụ Nữ_cv1.jpg
Ảnh: Vatican News
Ngài nói:

“Trên lý thuyết, chúng ta tán đồng việc nam nữ có cùng phẩm giá trong nhân vị. Nhưng thực tế lại khác xa. Vì ở nhiều nơi, phụ nữ là ‘thứ’ trước tiên phải cần giũ bỏ”

Có những quốc gia phụ nữ không được tiếp cận hỗ trợ, thành lập doanh nghiệp, hay được đến trường. Ở những nơi này luật pháp ép buộc họ mặc quần áo theo quy định. Và ở nhiều nơi vẫn còn hủ tục cắt âm hộ”

“Chúng ta không được bịt miệng họ. Chúng ta không được bắt những phụ nữ bị lạm dụng im tiếng. Họ bị bóc lột và bị đẩy ra ngoài lề”

Ngài lớn tiếng kêu gọi: “Các chính phủ cần quyết tâm loại bỏ các luật lệ phân biệt đối xử và cùng hành động hướng đến việc bảo đảm quyền nhân vị cho phụ nữ”

Ghi chú: quyền nhân vị cho phụ nữ: women’s human rights không hoàn toàn đồng nghĩa với với chủ nghĩa nữ quyền (hiện sinh) feminism.​

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên